माहितीप्रधान मराठी वेबसाईट्स…


इथे काही उपयुक्त मराठी संकेतस्थळांची एकत्रितपणे माहिती जमा करण्याचा उद्देश आहे. आपल्याला माहित असलेल्या संकेतस्थळांची माहिती कमेंट्समध्ये द्यावी.

धन्यवाद  🙂   🙂 

————————————————————————————

डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर ज्ञानकोश :- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित
                                        डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर ज्ञानकोश

http://www.ketkardnyankosh.com/

————————————————————————————

ई-साहित्य प्रतिष्ठान
           ई-साहित्य प्रतिष्ठान

http://www.esahity.com/

————————————————————————————

सावरकरांची ग्रंथसंपदा - ई बुक्स स्वरूपात
                                 सावरकरांची ग्रंथसंपदा – ई बुक्स स्वरूपात डाऊनलोडसाठी मोफत उपलब्ध 

http://www.savarkarsmarak.com/downloadbooks.php

 ————————————————————————————

Vi Ka Rajwade

इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी त्या काळात जमवलेली १ लाख दुर्मिळ ऐतिहासिक कागदपत्रे ह्या संकेतस्थळावर २५ नोव्हेंबर २०१५ पासून उपलब्ध झाली आहेत.

http://vkrajwade.com/

 ————————————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.