मंगलमुर्ती मोरया..


गणाधीश जो ईश सर्वां गुणांचा। मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा॥

.

.

गणपती बाप्पा मोरया

आज बाप्पा आला ह्या भूतलावर मुक्कामाला.  देवा सर्वांना सुख, समृद्धी आणि आनंद दे…

आणि दु:ख दिलस तर ते दूर करायची शक्ति पण… 🙂

||गणपती बाप्पा मोरया..मंगलमूर्ती मोरया..||

4 thoughts on “मंगलमुर्ती मोरया..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.