सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..


जय जय महाराष्ट्र माझा..!!!

रेवा वरदा, कृष्ण कोयना, भद्रा गोदावरी
एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी
भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा
जय जय महाराष्ट्र माझा …!!

भीती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणार्‍या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जवाब देती जीभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा
दरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा!!

काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढ़ळाच्या घामाने भिजला
देशगौरवासाठी झिजला
दिल्लीचेही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा!!

जय जय महाराष्ट्र माझा!! गर्जा महाराष्ट्र माझा !!

सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

7 thoughts on “सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..

  1. vaibhav wagh

    सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.